Uitnodiging 2e Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken

Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken 02 november 2018

Datum: vrijdag 02 november
Locatie: Hogeschool Rotterdam, vestiging STC Group –  Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam

Het jaar 2018 is voor de City Deal Kennis Maken letterlijk het jaar van kennis delen. Wij hebben geluisterd naar uw feedback en brengen alle landelijke bezoeken op locatie terug tot twee grote landelijke kennisdelingdagen vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor de tweede kennisdelingdag op vrijdag 02 november.

Toonaangevende sprekers in hun vakgebied hebben al toegezegd een bijdrage te leveren. We zijn heel blij dat CvB voorzitters Kristel Baele (Erasmus Universiteit), Wilma Franchimon (Codarts Kunsthogeschool) en CvB lid Marcel Nollen (Inholland) met elkaar het dialoog aangaan over samenwerking tussen universiteit en hogeschool. Daarnaast zal onder anderen academicus John Goddard vertellen over zijn befaamde civic university model en de toepassing daarvan op Nederlandse universiteiten, de “Steve Jobs in de Fotys wereld” Eric Slaats uitleg geven over zijn curriculumvrije opleiding, onderzoeker Suzanne Potjer ingaan op het verbinden van alle proeftuinen in Utrecht, directeur Carolien Dieleman discussiëren over een langdurig gebiedsgebonden innovatie met EMI op Zuid, docent Marieke van Meurs en beleidsadviseur Hanna van Gent tonen hoe studententeams een nieuw historisch landmark ontwikkelen in Delft en bestuursadviseur Lennart Nooij (Avans Hogeschool) ingaan op de strategische samenwerking met de stad.

Een vooruitblik op het programma:

10:15 – 11:00       
Welkom door HR College van Bestuur voorzitter Ron Bormans
Vraaggesprek met burgemeester Ahmed Aboutaleb
Presentatie van City Deal Kennis Maken projecten en innovatieve
projecten in de nabije omgeving

11:15 – 12:30       “In Gesprek Met” – sessie
 Vijf parallelle sessies met als thema’s:
1. Samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen

2. Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen

3. Onderwijsinnovatie: landelijke ontwikkelingen

4. Opschaling bestaande projecten 

5. Curriculum: ruimte voor de stad als leeromgeving 

12:30 – 13:15       Lunchpauze
                               
13:30 – 14:30       “
Debat” sessie
Doorgaand op de vijf thema’s van de dag vijf parallelle sessies waarin in
experts ervaringen delen en samen nieuwe oplossingen zoeken

14:30 – 16:15       “De Diepte In” – sessie
 Twee dialoog-sessies en drie thematische excursies in de stad
Rotterdam, met o.a. een bezoek via watertaxi aan de RDM Campus en

een Data Science Walk met het LDE centre for BOld Cities

16:15 – 17:15         Afsluitende borrel

Maandag 01 oktober worden alle definitieve sessies met sprekers aangekondigd op de website van Agenda Stad en op www.citydealkennismaken.nl.

Schrijf snel in
Via de link hieronder kunt u zich vanaf nu inschrijven. U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden.

Hartelijke groet,

Rowinda Appelman
Projectleider City Deal Kennis Maken
+31642569417

 

Uitnodiging Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken 

Datum: vrijdag 01 Juni
Locatie: Hogeschool Leiden – Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Het jaar 2018 is voor de City Deal Kennis Maken letterlijk het jaar van kennis delen. Wij hebben geluisterd naar uw feedback en brengen alle landelijke bezoeken op locatie terug tot twee grote landelijke kennisdelingsdagen vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor de eerste kennisdelingdag op vrijdag 01 juni. 

Verder lezen “Uitnodiging Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken “

Kennisuitwisseling in Gent

Op 23-24 januari waren ruim 60 partners van City Deal Kennis Maken op studiereis naar Gent. Doel was om meer van elkaar te horen waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaanlopen en om kennis te maken met de verschillende samenwerkingen tussen de stad Gent en de daar aanwezige kennisinstellingen.

De studiereis begon dan ook in het Stadsmuseum met presentaties van de gemeente Gent en een drietal kennisinstellingen. Gent is de grootste universiteitsstad van Vlaanderen. Van de 260.000 inwoners zijn er zo’n 75.000 studenten. De universiteit en hogescholen zijn dan ook op verschillende plekken in de stad aanwezig met campussen. De stad is dan ook een brede leeromgeving voor de studenten, wat precies aansluit bij de City Deal Kennis Maken.

Verder lezen “Kennisuitwisseling in Gent”

Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen ‘kennis maken’

Armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. Dit zijn enkele maatschappelijke uitdagingen waar de grote steden in Nederland een oplossing voor moeten vinden. Hier staan de Nederlandse kennissteden niet langer alleen voor. Samen met de hogescholen en universiteiten sluiten de kennissteden de City Deal ‘Kennis Maken’ om voor maatschappelijke vraagstukken een oplossing te onderzoeken.

Deze nieuwe, intensieve samenwerking moet zorgen voor evidence-based stedelijk beleid. En het biedt de studenten een rijke leeromgeving aan waarbij onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar zijn verbonden. Studenten zullen samen met onderzoekers en mensen uit de praktijk de relevante onderzoeksvragen formuleren, nader onderzoek doen naar stedelijke problemen en oplossingsrichtingen proberen te formuleren.

Verder lezen “Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen ‘kennis maken’”