Op de eerste landelijke Kennisdelingdag zijn de volgende sprekers aanwezig:

10:15-11:00 Plenaire opening

Ahmed Aboutaleb
Burgemeester Rotterdam

Ahmed Aboutaleb is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam.
Eerder was hij namens de PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV (2007-2008) en wethouder in Amsterdam (2004-2007). Op zijn vijftiende kwam Aboutaleb door gezinshereniging
naar Nederland. Het gezin woonde in Den Haag, waar hij achtereenvolgens
de lts, mts en hts doorliep. Hij studeerde in 1987 af in de telecommunicatie.
Ahmed Aboutaleb is een groot liefhebber van poëzie.

Ron Bormans
Voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam

Ron Bormans is sinds 1 september 2012 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Hij is afgestudeerd politicoloog (KU Nijmegen), met als specialisatie bestuurskunde. Bormans is werkzaam geweest bij het Ministerie van OC&W als plaatsvervangend directeur hoger beroepsonderwijs en directeur studiefinanciering. Bij de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft hij de functie vervuld van lid van het college van bestuur. Bij laatstgenoemde hogeschool werd hij in 2008 voorzitter van het college van bestuur. Daarnaast is hij lid geweest van de door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestelde Commissie Veerman.

 

11:15-12:30 Ronde 1 – In Gesprek Met

SAMENWERKING TUSSEN STADSBESTUUR EN KENNISINSTELLING

A Civic University Model

John Goddard
Emeritus Professor
Newcastle University

John Goddard OBE is Emeritus Professor at Newcastle University UK and
Special Advisor to the Vice Chancellor and President. He founded and led the
Centre for Urban and Regional Development Studies (CURDS) and was
subsequently appointed Deputy Vice Chancellor with special responsibility
for city and regional engagement. He led the OECD programme on universities
and city and regional development published as Higher Education and Regions:
Globally Competitive, Locally Engaged. His recent publications include:
a NESTA Provocation Re-Inventing the Civic University; The University and the City,
which looks into the university from outside and The Civic University:
The Policy and Leadership Challenges which considers how universities can
best manage engagement with civil society globally and locally. John is currently
Vice Chair of an independent UK Commission of enquiry into the civic role of
universities in England which is headed by Lord Kerslake, former head of the
UK civil service.

 

SAMENWERKING TUSSEN UNIVERSITEITEN, HOGESCHOLEN EN HET MBO

Complexe samenwerkingen tussen meerdere steden: een LDE casus 

Robbert Jan van der Veen
Initiatiefnemer
LDE InnovationLAB ‘De Gelukkige Stad’

Ir. Robbert Jan van der Veen (1981), stedenbouwkundige uit Rotterdam (2007, TUD, Cum Laude) is creatief partner en oprichter van plein06, een strategisch ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap. plein06 bestaat uit 16 stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen en procesbegeleiders en onderzoekt, ontwerpt en realiseert stad en land vanuit de menselijke behoeften en verlangens. Tevens is Robbert Jan initiatiefnemer van de Inclusive City Hub, een samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam. In deze Hub wordt onderzocht hoe de ontwikkeling van steden kan gebeuren op een inclusieve manier, waarbij iedereen kan meedoen en profiteren. Kunnen we, met kennis uit Leiden, Delft en Rotterdam, gelukkige en gezonde steden creëren? En kan de intrinsieke motivatie van de inwoners de kracht zijn van innovatie?

Gertjan de Werk
Associate Director
LDE Centre for Sustainability

Gertjan de Werk was afgelopen 2.5 jaar de drijvende kracht achter het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Het centre tuigt in interactie met regionale stakeholders onderzoekslijnen op. Samen met studenten en wetenschappers worden op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten nieuwe concepten, modellen en beleidsinzichten ontwikkeld voor stad, land en industrie. Er vinden regelmatig kennisevenementen plaats waar de laatste stand van zaken wordt gepresenteerd en bediscussieerd met de verschillende organisaties.

 

ONDERWIJSINNOVATIE – LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

Over accreditatieangst en veranderangst

Eric Slaats
Associate Lector Innovatie in Onderwijs & ICT
Voorzitter iFontys Innovatie Netwerk
Fontys Hogescholen

Eric Slaats (1962), associate professor at the Fontys University of applied science, school of ICT. He leads the sub-department ICT & Open Innovation. In this curriculum students have ownership over content, pace, level, style, data and assessment criteria. He heads the ICT innovation team and the Fontys innovation network (iFontys) where educational experiments are deployed. At the ICT department he teaches several courses at the intersection of technology and innovation and is a coach for the Delta excellence students.

Gerben Kerkhof
Coördinator Accreditatieteam
Ministerie OCW

Coördinator team Kwaliteitszorg bij de directie hoger onderwijs en studiefinanciering van het ministerie van OCW.

Siu-Siu Oen
Senior Policy Advisor
Ministerie OCW

Coördinator team onderwijsvernieuwing bij de directie hoger onderwijs en studiefinanciering van het ministerie van OCW & lid stuurgroep City Deal Kennis Maken.

Bertus Tulleners
Programmamanager Open Innovatie
UvA

Bertus is duurzaam ondernemer en adviseert bedrijven over verduurzaming. Daarnaast maakt en geeft hij onderwijs in Nederland en daarbuiten aan o.a. de UvA. Zo ontwikkelt hij voor de UvA onderwijsprogramma’s in samenspel met het bedrijsleven, zoals de minor TESLA.  In zijn werk probeert hij de transitie naar een meer duurzame economie op individueel, organisatie en beleidsniveau aan te jagen.

 

OPSCHALING BESTAANDE PROJECTEN

10 Years & Going: Het succes van langdurige samenwerking voor opschaling en verankering

Carolien Dieleman
Directeur Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI)
EMI op Zuid- Hogeschool Rotterdam

Carolien geeft leiding aan het EMI team van programmaleiders en marketeers dat
in samenspraak met studenten, docenten, lectoren en innovatieve partners op Zuid een bijdrage levert aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, een twintig jaar durend revitaliseringsprogramma geïnitieerd door de gemeente in samenspraak met het rijk, gericht op verbetering van de leefomstandigheden op Rotterdam Zuid.
Daarnaast is Carolien actief in het maatschappelijk middenveld van Rotterdam via
het bekleden van diverse bestuursfuncties op cultureel en maatschappelijk terrein.

Frederic van Kleef
Programmamanager Akkoord van Groningen
Gemeente Groningen

“Als stedenbouwhistoricus ben ik gefascineerd door de ontwikkeling van steden in ruimte en tijd. Meer dan bakstenen en beton bepalen kennis en innovatie tegenwoordig de vorm van de stad. In mijn functie als programmaleider van het samenwerkingsverband Akkoord van Groningen voel ik me daarom soms architect. Hierbij is Groningen een ideale ‘speeltuin’ vanwege de hoogste dichtheid van studenten per vierkante meter in Nederland.”

Ruth Höppner
Manager Veldacademie
Gemeente Rotterdam

Ruth Höppner is medeoprichter en manager van de Veldacademie bij de Gemeente Rotterdam. De Veldacademie is een interdisciplinaire onderzoeksorganisatie die de praktijk van stadsontwikkeling verbindt aan regulier onderwijs en onderzoek. Hier is zij verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen, strategie, onderzoek en methodiekontwikkeling. Ruth Höppner heeft een brede blik op stadsontwikkeling en ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoeks- en ontwerpprojecten. Daarnaast begeleidt zij studenten bij het afstuderen en ondersteunt professionals door middel van training en procesbegeleiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM: RUIMTE VOOR STAD ALS LEEROMGEVING

Samenwerking met de stad in kaart brengen: het model “HvA in de Stad”

Rob Andeweg
Programmamanager HvA in de Stad
Hogeschool van Amsterdam

Rob Andeweg (1959) is werkzaam bij de HvA als programmamanager HvA in de Stad. Daarnaast werkt hij als docent bij de Master Social Work. Rob werkt sinds 1990 bij de HvA, met name op het gebied van onderwijsinnovatie en netwerkontwikkeling.

Ragini Fit
Communitymanager
Hogeschool van Amsterdam

Ragini Fit (1975) is werkzaam bij de HvA als communitymanager bij het programma HvA in de Stad. Ragini heeft een achtergrond in communicatiewetenschap en werkt sinds 2009 bij HvA op gebied van onderzoekscommunicatie.

 

12:30-13:30 Lunchpauze

 

13:30-14:30 Ronde 2 – In Gesprek Met

SAMENWERKING TUSSEN STADSBESTUUR EN KENNISINSTELLING

Dialoog Met Bestuurders:

Kristel Baele
Voorzitter CvB
Erasmus Universiteit

Drs. Kristel Baele (1959) is sinds december 2015 voorzitter van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Daarvoor was zij korte tijd interim-voorzitter van
Hogeschool Leiden en van 2008 tot en met 2014 vicevoorzitter van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zij heeft een ruime ervaring als zelfstandig interim-directeur en bestuursadviseur, voornamelijk in het wetenschappelijk hoger onderwijs, waaronder de Universiteit Leiden. Ze begon haar carrière in Nederland aan TU Delft: achtereenvolgens als adjunct-directeur van de Universiteitsbibliotheek en faculteitsdirecteur Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek.

Wilma Franchimon
Voorzitter CvB
Codarts Hogeschool voor de Kunsten

As a former managing director of several arts education institutes, Wilma Franchimon strongly believes in the strength of teamwork and ownership.  She acts in that manner by creating (global) connections through all educational and working fields, to optimize a challenging, life long, learning environment in a strong relation with society. In 2014 she was appointed President of the Executive Board of Codarts.

 

Zakia Guernina
Lid CvB
Hogeschool Rotterdam

Zakia Guernina is sinds 1 september 2018 lid van het College van Bestuur Hogeschool Rotterdam. Zij was werkzaam als managementconsultant bij PricewaterhouseCoopers (PwC), als associate partner bij IBM Services en bij Boer & Croon. In deze functies
heeft zij ervaring opgedaan op het gebied van corporate strategie, verander-management en interim-management. Daarnaast is ze lid geweest van raden van toezicht, onder andere bij de Hogeschool Utrecht, en was ze vicevoorzitter van de
raad van toezicht bij Vluchtelingenwerk Nederland.

Marcel Nollen
Lid College van Bestuur
Hogeschool Inholland

Marcel Nollen is lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Inholland. Daarvoor was hij bestuurder bij het Albeda College in Rotterdam. Ook werkte hij bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hij houdt zich bij Inholland met name bezig met bedrijfsvoering en personeelszaken en onderhoudt op het bestuurlijke niveau de contacten in Zuid-Holland Zuid. In een nevenfunctie is hij bestuurder bij studielink en de Feyenoord Foundation.

 

Winfried Houtman
Directeur Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Gemeente Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMENWERKING TUSSEN UNIVERSITEITEN, HOGESCHOLEN EN HET MBO

Succesvolle samenwerkingen met het MBO

Maya van den Berg
Coordinator Smart Cities
Universiteit Twente

Maya van den Berg is projectontwikkelaar Smart Cities bij de Universiteit Twente
waar ze de ontwikkeling van projecten stimuleert op het snijvlak van onderzoek en valorisatie. Daarnaast is Maya de trekker van het multidisciplinaire Enschede Lab, waarin MBO, HBO en WO samenwerken met de gemeente.

Liesbeth van den Berg
Teamleider Innovatie in de regio, directie MBO
Ministerie OCW

Liesbeth van den Berg is coördinerend beleidsmedewerker bij de directie middelbaar beroepsonderwijs bij het ministerie van OCW. Zij is teamleider van het team innovatie in de regio. Dit team stimuleert en geeft ruimte aan mbo-instellingen om samen te werken met stakeholders in de regio om innovatie in onderwijs en beroep te bevorderen. De innovatiekracht in de mbo wordt oa gestimuleerd met City Deals, techniekpact, zorgpact, regionaal investeringsfonds mbo, practoraten en kwaliteitsafspraken in het mbo.

 

Anita Neleman – de Lange
Adviseur Food & Hospitality
Rijn IJssel

Trekker vanuit Rijn IJssel voor het project Spelenderwijs Gezond in Wageningen. Gespecialiseerd als talentbegeleider van hoogbegaafde studenten in het MBO en op bestuurlijk en ambtelijk niveau bezig met het thema “leven lang ontwikkelen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJSINNOVATIE – LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

De vastgoedmotor: nieuwe fysieke plekken voor campussen, Science Parks en innovatiedistricten

Paul Bleumink
Managing Partner
BCI Global

Drs. Paul Bleumink is medeoprichter van Buck Consultants International en al vele decennia actief op het gebied van innovatie en regionale economie. Daardoor heeft
hij in de afgelopen jaren aan de basis gestaan van diverse gebiedsontwikkelingen en vastgoedconcepten om innovatieve bedrijven en instellingen met elkaar te verbinden. Open innovatie en kennisuitwisseling vragen namelijk om een uitnodigende (vastgoed)omgeving.

Peter Luimstra
Strategisch Adviseur en Coördinator Economische Zaken
Gemeente Leeuwarden

Peter is strategisch adviseur en coördinator bij het team Economische Zaken van de gemeente Leeuwarden. In zijn huidige rol richt hij zich op de verdere ontwikkeling van de verschillende campussen in Leeuwarden en het stimuleren van innovatieprojecten.

Hans van Oerle
Teamleider Strategie
Gemeente Nijmegen

Hans van Oerle, 64 jaar oud, werkt sinds 7 jaar bij het team Strategie en Externe Relaties van de Gemeente Nijmegen, vertegenwoordigt de stad in het Netwerk Kennissteden en in het coördinatorenoverleg van de G40. Werkte hiervoor bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Radboud Universiteit), bij de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij n.v., bij de gemeente Tilburg (als afdelingshoofd economische zaken) en bij de gemeente ’s-Hertogenbosch (als strateeg).

Jouke Goslinga
Programmadirecteur
RDM Rotterdam

 

 

 

OPSCHALING BESTAANDE PROJECTEN

Succesvolle opschaling van bestaande projecten op stadsniveau: een grote stap vooruit

Erik Mooij
Programmamanager Onderwijsinnovatie
Hogeschool Utrecht

Erik Mooij is programmamanager Onderwijsinnovatie bij Hogeschool Utrecht en projectleider voor een nieuwe brede bacheloropleiding gericht op maatschappelijke innovatie. Daarnaast is Erik kwartiermaker voor de Utrecht Challenge Alliantie, waarmee Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en ROC Midden-Nederland willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het bundelen van hun gezamenlijke expertise en talent.

Bronne Pot
Bestuursadviseur
Hogeschool Utrecht

Bronne Pot is strategisch adviseur en public affairs adviseur bij de Hogeschool Utrecht (HU). Hij draagt bij aan het versterken van de strategische relaties en verkent mogelijkheden om deze te verduurzamen. De missie van de HU is kwaliteit van leven in een stedelijke omgeving. In combinatie met het Utrechtse profiel Gezond Stedelijk Leven is er een goede basis om nauw samen te werken met andere instellingen als de gemeente, provincie, Economic Board, Universiteit en mbo’s. Zo ontstaan er kansen om gezamenlijke ambities te formuleren om antwoorden te vinden op maatschappelijke opgaves in de stad en regio. Tot 2016 was hij werkzaam bij het CDA als internationaal secretaris.

Anne Kraanen
Projectleider WIJS voor de stad Groningen
Gemeente Groningen

Projectontwikkelaar buurt- en samenlevingsopbouw in de stad Groningen. Drie jaar geleden de ambitie gekregen (samen met Harald Hilbrants) om de kloof tussen studenten en andere stadbewoners met elkaar te dichten. Zo is WIJS ontstaan (Wijk Inzet door Jongeren en studenten), waarbij studenten zich inzetten, in en vóór de samenleving van de stad, in ruil voor studiepunten. Hierin zet Anne de samenleving inclusief de kwetsbare kant centraal in WIJS.

Vera Heijne
Docent
Hanzehogeschool Groningen

Docent Sociaal Werk aan de Hanzehogeschool Groningen en sinds september 2018 projectleider van WIJS (Wijk Inzet Jongeren & Studenten) namens de Hanzehogeschool. Mijn interesse en vakkundigheid ligt met name op het gebied van sociale ongelijkheid, participatie en ouderen, waarbij ik verschillende problemen en situaties door een sociologische bril bekijk en benader.

 

CURRICULUM: RUIMTE VOOR STAD ALS LEEROMGEVING

De stad in het curriculum: the next step

Hanna van Gent
Beleidsadviseur Evenementenbeleid
Gemeente Delft

Hanna van Gent, MA in Cultural Economics & Cultural Entrepreneurship. Werkzaam
bij de Gemeente Delft als adviseur evenementenbeleid en toerisme. Vanuit deze rol draagt zij bij aan het merk Delft: Creating History.

Sanne van der Linden
Projectleider
Leiden Education Fieldlab (LEF)

Sanne van der Linden is projectleider van ’t LEF (Leiden Education Fieldlab) bij het Centrum Onderwijs Innovatie van Hogeschool Leiden. Het LEF is een samenwerkingsverband van alle onderwijsinstellingen in Leiden, in samenwerking met de gemeente en betrokken instanties.

Marieke van Meurs
Docent Hospitality Management & Destination Marketing
Trekker Delft Landmark project
Hogeschool Inholland

Marieke van Meurs is docent in Toerisme. Werkzaam bij Hogeschool Inholland, opleiding Tourism Management Rotterdam. Specialisatie Destinatie Marketing en Hospitality Management. Marieke stuurt het project Landmark aan in
samenwerking met de gemeente Delft.

Anna Reints
Junior Beleidsmedewerker
Leiden Education Fieldlab (LEF)

Anna Reints is junior beleidsmedewerker bij de gemeente Leiden en projectmedewerker van ’t LEF.

 

14:45-16:15 Ronde 3 – De Diepte In & Excursies in Rotterdam

DE DIEPTE IN: DIALOOG “WHO BENEFITS MOST?”
NB: deze workshop duurt tot 15:30

Dialoog met:

Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Hoofd Humanities
Erasmus University College

Liesbeth Noordegraaf-Eelens is als universitair hoofddocent verbonden aan het Erasmus University College, ze is daar hoofd van het department Humanities. Daarnaast is Liesbeth lid van Academic Board van het Rotterdam Arts & Sciences Lab en Raadslid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

 

Ron Weerheijm
Onderwijsadviseur
Hogeschool Rotterdam

Ron Weerheijm is werkzaam bij Hogeschool Rotterdam als onderwijsadviseur Honoursonderwijs. In die hoedanigheid is hij actief in nationale en internationale netwerken op het gebied van honoursonderwijs. Binnen HR stimuleert hij vernieuwing van het onderwijs vanuit ervaringen binnen honours als proeftuin van innovatie. Het organiseren van professionalisering, het ontwikkelen en geven van workshops, het identificeren van ontwikkelingen en het aanhaken bij innovaties binnen opleidingen is dagelijks werk. Leidend daarbij is het stimuleren van zelfregie en zelfverantwoordelijkheid van studenten voor hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Esther Haverkort
Programmamanager Urban Practice – HvA
Programma adviseur Community Service Learning – VU

10 jaar geleden medeoprichter van HvA BOOT. Een van de eerste initiatieven om het hoger onderwijs structureel te verbinden aan de vraagstukken van de stad. Kenmerkend voor werkwijze is dat studenten en bewoners zelf actief betrokken zijn bij het bepalen van de onderwerpen, de activiteiten en de oplossingen van grootstedelijke vraagstukken op wijkniveau.
Twee jaar geleden heb ik deze reis voortgezet op de Vrije Universiteit van Amsterdam die door middel van Community Service Learning het academische curriculum wil verbinden aan onderzoeks- en living labs in Amsterdam. Bij beiden initiatieven staat de wederkerigheid van werken en leren in de samenleving centraal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DIEPTE IN: DIALOOG DE BEWONER EN HET STADSLAB: “THE WAY FORWARD”
NB: deze workshop start om 15:30

Dialoog met:

Katja Rusinovic
Senior Onderzoeker
Haagse Hogeschool

Dr. K.M. (Katja) Rusinovic is socioloog en heeft jarenlang gewerkt als docent en onderzoeker aan de EUR en de UvA. Sinds 2017 werkt zij als senior onderzoeker
aan de HHS. Hier verricht zij onderzoek naar governance vraagstukken en is zij betrokken bij het Erasmus+ project Innovations in Socially Engaged Universities
(samen met de gemeente Delft).

Tamara Rumiantsev
Hoofd Onderwijsinnovatie
Codarts Hogeschool voor de Kunsten

At present, Tamara is head of educational innovation at Codarts, and doing her Ph.D. in educational sciences on ‘Learning Labs in Conservatoire Education’, at Leiden University. As a research member of the Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL) she has particular interests in the connection of the arts in the context of city and society.

Haza Rahim
Docent
Universiteit Utrecht

Docente Haza Rahim won in 2016 de talentprijs van de Universiteit Utrecht; in 2018 stond zij in de eindselectie voor Docent van het Jaar. Rahim werkt nu zes jaar als docent, coördinator en onderzoeker aan de universiteit Utrecht. Zij doceert klinische psychologiecursussen en is coördinator van een vluchtelingenproject binnen de opleiding. Daarnaast zit zij in de Taskforce Diversity van de Universiteit Utrecht en geeft trainingen, lezingen en coacht nieuwe docenten.

 

 

 

 

EXCURSIE 1: RDM CAMPUS – RONDLEIDING INNOVATIE

Waar vroeger schepen als de ‘Rotterdam’ van de Holland-Amerika Lijn werden gebouwd en onderzeeërs van de helling gleden, is RDM Rotterdam nu dé plek voor innovatie in de haven.

Tijdens deze rondleiding maak je kennis met diverse innovatieve bedrijven in de Innovation Dock en krijg je inzicht in de manier waarop hun innovaties zijn ontstaan in samenwerking met het onderwijs. RDM Rotterdam vervult daarbij een cruciale rol in het verwezenlijken van ambities op het gebied van bedrijvigheid, innovatie, kennisopbouw, techniekpromotie, talentontwikkeling en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Interdisciplinaire kruisbestuiving moet gaan zorgen voor verrassende en baanbrekende innovaties. Daarbij is het doel een goede mix en dynamiek te krijgen van MBO, HBO en universitair onderwijs enerzijds, en start-ups, MKB en multinationals anderzijds.

met Steve Ekel
Hogeschool Rotterdam – RDM CoE

EXCURSIE 2: STADSLAB ROTTERDAM

Het Stadslab Rotterdam is de werkplaats waar studenten van de Hogeschool Rotterdam leren door te maken! In dit lab ontstaan door te experimenteren niet alleen nieuwe producten, maar ook nieuwe vormen van onderwijs. Het lab is twee dagen per week ook open voor de stad, wat een mooie mix tussen diverse culturen, leeftijdsgroepen, kennisgebieden en beroepsgroepen oplevert.

In deze workshop leer je door te maken. We gaan aan de slag met de lasersnijder en je gaat niet met lege handen naar huis. Get dirt under your fingernails!

met Manon Mostert-van der Sar
Regisseur Stadslab Rotterdam

EXCURSIE 3: DATAWANDELING DOOR DE STAD

Onze leefomgeving wordt steeds meer gestuurd door digitale gegevens. Maar we weten lang niet altijd hoe dat precies in elkaar steekt. Wifinetwerken en beveiligingscamera’s zijn zichtbaar op straat, maar netwerkkabels liggen onder de grond en veel ‘datapunten’ zijn nauwelijks herkenbaar. Wanneer geven we nu persoonlijke gegevens af? Voor welk doel worden die gebruikt? En wat vinden we daar eigenlijk van? In de datawandeling, begeleid door teamleden van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, gaan we al lopend gezamenlijk op zoek naar antwoorden op deze vragen.

door Luuk Schokker
Executive Manager
Centre for BOLD Citites