Op de eerste landelijke Kennisdelingdag zijn de volgende sprekers aanwezig:

10:15-11:00 Plenaire opening

                                  

Henri Lenferink                                                                        Charlotte van Hees
Burgemeester Leiden                                                             Directeur Beleid & Strategie Hogeschool Leiden

 

11:15-12:30 Ronde 1 – In Gesprek Met

SAMENWERKING TUSSEN STADSBESTUUR EN KENNISINSTELLING

In Gesprek Met:

                                       

Lara Ummels                                                                              Paul Dirkse
Kennismakelaar Leiden Internationale Kennisstad             Wethouder Leiden Kennisstad

 

SAMENWERKING TUSSEN UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN (EN MBO)

In Gesprek Met:

                                         

Wilma Franchimon                                                                   Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Voorzitter CvB                                                                           Hoofd Humanities
Codarts Hogeschool voor de Kunsten                                  Erasmus Universiteit

 

AGENDAVORMING

In Gesprek Met:

                                          

Ivo de Nooijer                                                                            Aldert de Vries
Directeur Luris                                                                          Adviseur Bestuurlijke Zaken
Universiteit Leiden                                                                   Gemeente Utrecht

 

CO-CREATIE MET STUDENTEN EN BEWONERS

In Gesprek over de Belgische succesformule Met:

                                        

Ben Lambrechts                                                                       Francis Vos
Algemeen Directeur.                                                               Hoofdlector / Departementshoofd IT
PXL Hogeschool Hasselt                                                         PXL Hogeschool Hasselt

 

OPSCHALING BESTAANDE PROJECTEN

In Gesprek Met:

Lucas Meijs
Professor Volunteering, Civil Society and Business
Erasmus Univeriteit

 

CURRICULUM: RUIMTE VOOR STAD ALS LEEROMGEVING (DOCENT)

In Gesprek Met:

                                                    

Thomas Lans                                                                  Robin van IJperen                                                           Victor Scholten
Assistent Professor Entrepreneurial                          Programmamanager Talentontwikkeling                  Director Delft Centre for
Learning                                                                          bij StartupDelta                                                              Entrepreneurship
WUR                                                                                 Ministerie OCW                                                              TU Delft

 

12:30-13:15 Lunchpauze & Speeddates

 

13:30-14:30 Ronde 2 – Debatcafé

SAMENWERKING TUSSEN STADSBESTUUR EN KENNISINSTELLING

Groep 1 leider:                                                               Groep 2 leider:                                                                Groep 3 leider:

                                                        

Frederic van Kleef                                                         Cor Jansen                                                                       Johan Thijssen
Programmamanager Akkoord van Groningen        Directeur Regionale Samenwerking                           Programmamanager Vital Regions
Gemeente Groningen                                                  Universiteit Utrecht                                                       NHL Stenden

 

SAMENWERKING TUSSEN UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN (EN MBO)

Groep 1 leider:                                                              Groep 2 leider:

                                                                   

Maya van den Berg                                                       Marianne Toussaint                                                     Josefien Terburg
Coordinator Smart Cities                                             Onderwijsdirecteur                                                     Docent
Universiteit Twente                                                       Herman Brood Academie                                         Herman Brood Academie

 

Groep 3 leider:

                          

Sandra Bos                                                                    Thomas Vernooy
Adviseur HvA en UvA                                                   Omgevingsmanager Binnenstadcampus UvA

 

AGENDAVORMING

Groep 1 leider:                                                              Groep 2 leider:                                                                Groep 3 leider:

                                                          

Pien Versteegh                                                              Jeroen Chabot                                                                 Guido Walraven
Kwartiermaker City Deal KM Breda                           Directeur Willem de Kooning Academie                     Lector Dynamiek van de Stad
Avans Hogeschool                                                        Hogeschool Rotterdam                                                  Hogeschool Inholland

 

CO-CREATIE MET STUDENTEN EN BEWONERS

Groep 1 leider:                                                              Groep 2 leider:                                                                Groep 3 leider:

                                                               

Mirjam Ottens                                                              Brian Godor                                                                     Sjoerd Louwaars
Projectleider Innovatie-agenda                                 Assistant Professor en leider van het
“Ieder Talent Telt”                                                        innovatieve Feyenoord project                                    Directeur Innovatie
HAN                                                                                Erasmus Universiteit                                                      HUBSpot Leiden

 

OPSCHALING BESTAANDE PROJECTEN

Groep 1 leider:                                                                                                          Groep 2 leider:

                                  

Erna Engelen-Fransen                       Frank Evers                                                 Astrid Smit-Hoogendam
Projectmanager Smart                      Curriculum-Coördinator                           Hoofddocent Praktijkgestuurd Onderwijs
Solutions Semester                            Urban Studies en stadsLAB-coach         en Leerwerkomgevingen project
Saxion                                                   Saxion                                                         De Rotterdamse Zaak Hogeschool Rotterdam

Urban Studies en stadsLAB-coach

Groep 3 leider:

               

Harald Hilbrants                                Wijnand Aalderink
Projectleider                                       Director Career Services & Corporate Relations
WIJS Groningen                                  RUG

 

CURRICULUM: RUIMTE VOOR STAD ALS LEEROMGEVING (DOCENT)
Een ondernemerschap focus

Groep 1 leider:                                                  Groep 2 leider:

                             

Ivo Hendriks                                                     Michele Gerbrands                           Heleen van Ravenswaaij                 Tamara Rosenbach
Programmamanager Spark Centres            Project manager co-challenge        Senior adviseur & opleider             Adviseur Gezondheid
HAN                                                                   Biomedical Sciences – UMCU          PhD-student – UMCU                       Gemeente Utrecht

 

Groep 3 leider:

Edwin van Meerkerk
Onderwijsdirecteur
Radboud Universiteit

 

Groep 4 leider:

                                 

Jennifer Schijf                                                                Marije van den Berg
Beleidsmedewerker Honours Academy                   Onderzoeker/adviseur lokale democratie
Universiteit Leiden                                                       Democatie in uitvoering

 

14:45-16:30 Ronde 3 – De Diepte In & Excursies in Leiden

De Diepte In: Workshop Open Research Platform Amsterdam

Prof. Dr. Caroline Nevejan
Chief Science Officer
Gemeente Amsterdam

 

De Diepte In: Workshop Samenwerking Stad en Kennisinstellingen

                                                       

Raymond Clement MHA                       Susy Braun                                             Nurhan Abujidi                                   Paul Crützen
Directeur faculteit Sociale                    Lector Voeding, Leefstijl &                   Lector Smart Urban Redesign          Eigenaar pcdata en
Studies en Educatie                               Bewegen                                                                                                               mede-initiatiefnemer
en faculteit Gezondheidszorg              Zuyd Hogeschool                                 Zuyd Hogeschool                                Center Court / Qeske
Zuyd Hogeschool

 

De Diepte In: Workshop Kennisland en partners “Vormen van Kennisdelen”

                         

Dennis van den Berg                                                   Loes Geijsen
Onderwijsvernieuwer                                                  Projectcoordinator
Bureau Kennisland                                                       Academie van de Stad

 

Excursie 1: Verbinding Kennis en Cultuur: Locatie Pesthuis / Naturalis

 

Mirjam Flik
Cultuurmakelaar en directeur
Cultuurfonds Leiden

 

Excursie 2: Verbinding Kennis en Gezondheid: Locatie Corpus

Lex van Delden
Leyden Academy on Vitality and Ageing

 

Excursie 3: Verbinding Student en Stad: Locatie Stadhuis / raadszaal & Leiden City tour

 

                       

Gijs van Es                                                                      Sarah Jacques
Gastinnovator                                                               Adviseur
Gemeente Leiden                                                         Gemeente Leiden