Datum: vrijdag 01 Juni
Locatie: Hogeschool Leiden – Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden

Het jaar 2018 is voor de City Deal Kennis Maken letterlijk het jaar van kennis delen. Wij hebben geluisterd naar uw feedback en brengen alle landelijke bezoeken op locatie terug tot twee grote landelijke kennisdelingsdagen vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. Graag nodigen wij u hierbij officieel uit voor de eerste kennisdelingdag op vrijdag 01 juni. 

Toonaangevende sprekers in hun vakgebied hebben al toegezegd een bijdrage te leveren. We zijn heel blij dat onder anderen kennismakelaar Lara Ummels, concernadviseur Frederic van Kleef, projectleider Smart Solutions Semester Erna Engelen-Fransen, programmamanager CoE Ivo Hendriks, projectleider Innovatieagenda ‘Ieder Talent Telt’ Mirjam Ottens, lector Susy Braun, directeur Luris Ivo de Nooijer, Chief Science Officer Caroline Nevejan en onderzoekshoofd Wouter Hustinx met het publiek in gesprek zullen treden.

Een vooruitblik op het programma:

10:15 – 11:00       Welkom door burgemeester Henri Lenferink
Presentatie van City Deal Kennis Maken projecten uit de Impulsregeling

11:15 – 12:30       “In Gesprek Met” – sessie
 Zes parallelle sessies met als thema’s:
1. Samenwerking tussen stadsbestuur en kennisinstellingen
2. Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen
3. Agendavorming
4. Co-creatie met studenten en bewoners
5. Opschaling bestaande projecten
6. Curriculum: ruimte voor stad als leeromgeving 

12:30 – 13:15       Lunchpauze met optionele speeddate sessies met medewerkers
van Min. OCW en Min. BZK

13:30 – 14:30       
“Debatcafé”  – sessie
Per thema drie selecte groepen waar men na aftrap door een
expert ervaringen deelt en nieuwe oplossingen zoekt

14:30 – 16:30        “De Diepte In” – sessie
Drie grote workshops en drie thematische excursies om uit te kiezen.
O.a. een workshop rond het nieuwe Open Research platform van
Amsterdam en een workshop rond het Vlaamse succesmodel
“PXL Breekt Uit” van PXL Hogeschool 

16:30 – 17:15         Afsluitende borrel

Maandag 23 april worden alle definitieve sessies met sprekers aangekondigd op de website van Agenda Stad.

Schrijf snel in
Via de link hieronder kunt u zich vanaf nu inschrijven. U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden.

Hartelijke groet,

Rowinda Appelman
Projectleider City Deal Kennis Maken
+31642569417

Uitnodiging Landelijke Kennisdelingdag City Deal Kennis Maken 

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *